Pielgrzymka parafialna do Gielniowa,
Nowego Miasta i Lewiczyna
19 września 2015 r.
Foto: K. Sadowski

Dodatkowe informacje