Wizerunki bł. Władysława w naszym kościele

Bł. Władysław z Gielniowa .

 

 Wizerunek bł. Władysława z Gielniowa
 Relikwie bł. Władysława z Gielnowa w ołtarzu kaplicy MB Częstochowskiej
Relikwie bł. Władysława z Gielniowa w ołtarzu kaplicy MB Częstochowskiej,

Po lewej -- lewa część tryptyku w kaplicy MB Częstochowskiej z wizerunkiem bł. Władysława wzorowanym na obrazie znajdującym się
w kościele o. bernardynów w Krakowie

 Wizerunek bł. Władysława z Gielniowa
 Pomnik bł. Władysława z Gielnowa


Wizerunek bł. Władysława z Gielniowa wewnątrz kościoła wykonany w technice graffito,

Po prawej -- pomnik bł. Władysława z Gielniowa poświęcony 11 listopada 2005 r. autorstwa Dominika Wdowskiego i Katarzyna Kusak

 Witraż bł. Władysława z Gielnowa  Witraż bł. Władysława z Gielnowa
 Witraż bł. Władysława z Gielnowa  Witraż bł. Władysława z Gielnowa
Witraże z bł. Władysławem z Gielniowa

Dodatkowe informacje