Agnolo GADDI, Odnalezienie i próba krzyży,
Chancel Chapel Santa- Croce, Florencja, 1385

Dodatkowe informacje