Niedziela Dobrego Pasterza

Bartolome Esteban Mmurillo, Dobry Pasterz

Ewangelia wg św. Jana 10,27-30.7
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Dodatkowe informacje