Droga Krzyżowa
ulicami parafii 

– piątek 12 marca 2019 – godz. 19.30

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

Fot. K. Sadowski

Dodatkowe informacje