AUTOKAREM JEDZIE 60 OSÓB. JEST KOMPLET! MIEJSCA W SEKTORZE A.

MOŻNA DOJECHAĆ INDYWIDUALNIE SAMOCHODEM LUB POCIĄGIEM - Z DWORCA WE WŁOCŁAWKU DO LOTNISKA KRUSZYN DOJEŻDŻA AUTOBUS "13".

MAPA DOJAZDU (PDF)

ZABIERZ Z SOBĄ KRZYŻ!!!

Jedzie z nami cała Polska!

 

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucającychstan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego.


Wydarzenie rozpoczyna się 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybywanie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Trwają bardzo intesywne prace nad szczegółowym programem godzinowym. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej.

Program spotkania  

(nasz wyjazd z Kruszyna przewidujemy ok. 17:30 )

09:00 – Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45  – Zawiązanie wspólnoty.
11:00  – Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30  – Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00  – Przerwa na posiłek.
15:00  – Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30  – Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek.
18:30  – Przerwa.
19:30  – Droga Krzyżowa.
21:00  – Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej Góry.
21:15  – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
03:00 – Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli(Święto Matki Bożej Bolesnej)
 
************************************************************

 Jak się przygotować

1. W miarę możliwości prosimy o przybycie na spotkanie już w stanie łaski uświęcającej (spowiedź w miejscu zamieszkania).
2. Prosimy o przywiezienie domowych krzyży, które będą tam uroczyście poświęcone.
3. Prosimy o zabranie ze sobą rzeczy cieplejszych oraz przeciwdeszczowych na wypadek trudniejszej pogody.
4. Jeżeli są w dyspozycji, prosimy o zabranie małych składanych turystycznych krzesełek bądź kocyków, na których będzie można usiąść.
5. Na miejscu będzie możliwość zjedzenia ciepłych lub zimnych posiłków w cenie 10 zł za posiłek oraz napojów ciepłych lub zimnych w cenie 5 zł.
 
************************************************************
Osoby, które nie mogą z różnych powodów wyjechać na miejsce spotkania mogą je wesprzeć w swoim miejscu zamieszkania poprzez:

Walka duchowa

Miejsca modlitwy 

Niech cała Polska stanie pod Krzyżem!

Organizujcie modlitwę w łączności z „Polską pod Krzyżem” w swoich parafiach, wsiach i miastach, wszędzie tam, gdzie będziecie (jeśli nie możecie przyjechać do Włocławka). Twórzcie własny program wydarzenia, zawsze w porozumieniu z kapłanami. Włączanie się całych diecezji byłoby wspaniałym świadectwem. Cztery elementy są kluczowe:
a) zapewnienie możliwości spowiedzi dla uczestników,
b) Msza Święta,
c) adoracja krzyża, najlepiej w miejscach publicznych, takich jak: krzyże na placach w miastach, przy drogach, we wsiach, krzyże misyjne,
d) odmówienie modlitwy stawiającej krzyż w centrum życia.         

Dodatkowe informacje