ZMIANY PERSONALNE W PARAFII – 2019 r.

Decyzją Warszawskiej Kurii Metropolitalnej ks. Grzegorz Mazur został odwołany z funkcji wikariusza w naszej parafii i mianowany wikariuszem parafii św. Andrzeja. Ks. Grzegorz pracował w parafii od 07.2018 r. 

Nowym wikariuszem w naszej parafii został mianowany Ks. Marcin Wiśniewski

Ksiądz Marcin w 2001 ukończył studia magisterskie w zakresie biotechnologii. Cztery lata później uzyskał stopień doktora na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 31 maja 2017 roku uzyskał na tym samym wydziale stopień doktora habilitowanego w zakresie parazytologii.

Do posługi kapłańskiej przygotowywał się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 12 maja 2018 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk kardynała Kazimierza Nycza. 25 maja 2019 r. ten sam hierarcha udzielił mu święceń prezbiteratu.

 

 

Dodatkowe informacje