Spis treści:

2 – Nasze polskie rocznice AD 2019
3 – Polska pod Krzyżem
4 –
Św. Jan Paweł II – Homilia podczas Mszy św.  we Włocławku-Kruszynie 7 czerwca 1991 r.
6 – List pasterski Episkopatu – O chrześcijańskim  wychowaniu młodzieży –
Wrocław 23.IX.1948 r.
8 – Bł. Władysław przepełniony miłością do Boga
10 – Przemówienie Kard. Augusta Hlonda podczas uroczystego przeniesienia relikwii bł. Władysława z Gielniowa

12 – 
Otwieram drzwi – Taternicy Kamfala- historie prawdziwe
14 –
Braciszek: Renata Karwacka – Alek  i bernardyni
16 – Aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa – Pana Mecha czy pana Mcha? Problemów z odmianą nazwisk ciąg dalszy
 Cyprian Kamil Norwid KRZYŻ I DZIECKO
17 –
Ks. Stanisław Tworkowski „Jacek” – Pan Jezus  ze Świętojańskiej katedry
20 –
Maryla Topczewska-Metelska – Żyłam w „ciekawych” czasach
22 – 
Kronika parafialna – Imieniny Księdza Proboszcza; ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII
23 – Od naszego mola książkowego – Ks. prof. Waldemar Chrostowski – Ojcze Nasz. Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej
 – Wydawnictwo: Biały Kruk 2019

Dodatkowe informacje