Parafia pw. Błogosławionego Władysława z Gielniowa – Warszawa-Natolin

Żywy Różaniec – intencje na maj 2018:

W maju modlimy się za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny o umocnienie w nich wiary i miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie.


Zapraszamy na kolejne spotkanie kół Żywego Różańca w niedzielę 3 czerwca 2018 r. po Mszy św. o godz. 12.00.


 

Papieskie intencje 2018 r.

Maj 

Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec

Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień

Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad

Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami. Watykan, 13 lutego 2017 r.  

Ścieżka powrotu

Żywy różaniec

Wspolnota akademicka