Żywy Różaniec – intencje na styczeń 2018:

W styczniu modlimy się o pokój dla naszej Ojczyzny i świata.

Zapraszamy na kolejne spotkanie kół Żywego Różańca w niedzielę 4 lutego 2018 r. po Mszy św. o godz. 12.00.


Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2018

Za chrześcijan w Azji

05/01/2018 13:21

Ojciec Święty apeluje o modlitwę za chrześcijan w Azji. Zgodnie z papieską intencją w styczniu mamy się modlić, „aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności”.

Dodatkowe informacje