Żywy Różaniec – intencje na luty 2018:

W styczniu modlimy się w intencji chorych oraz wszystkich, którzy się nimi opiekują.


Zapraszamy na kolejne spotkanie kół Żywego Różańca w niedzielę 4 marca 2018 r. po Mszy św. o godz. 12.00.


 

Papieska intencja na luty 2018 r.:

za sprawujących władzę, by nie zawładnęła nimi korupcja

01/02/2018 13:42

Ojciec Święty apeluje o modlitewną walkę z korupcją. Tego właśnie dotyczy papieska intencja modlitewna na rozpoczynający się dziś miesiąc. Brzmi ona: „Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja”.  

Dodatkowe informacje