Procesja Bożego Ciała
19 czerwca 2014 r.
Foto: K. Sadowski

Dodatkowe informacje