Nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej
24 października 2014 r.
Foto: K. Sadowski

Dodatkowe informacje