Parafia bł. Władysława z Gielniowa (cz. 1)

Na południowym krańcu Warszawy, nieopodal Parku Natolińskiego i znajdującego się w nim pałacu powstał kościół, którego monumentalna sylwetka, zwieńczona czerwonymi półkolistymi kopułami, nawiązuje do architektury z dawnych czasów. Jej wygląd wzbudza różne odczucia. Wśród nich nie brak również opinii negatywnych. W swoim czasie pewna dziennikarka pisząc o współczesnym budownictwie sakralnym wymieniła ten kościół jako jeden z przykładów kiczu. Czy tak jest w istocie? Co tak naprawdę jest lub nie jest „kiczem” w sztuce sakralnej? Czy wzorami współczesnych świątyń mają być udziwnione budowle, w których trudno odnaleźć ducha sacrum, funkcjonalności niezbędnej w sprawowaniu liturgii, w których zabrakło niekiedy miejsca na tabernakulum?

Gdy spojrzy się na natolińską świątynię poprzez pryzmat wiary, próby złożenia ofiary Stwórcy wszechrzeczy, tak nieudolnej i małej wobec Jego wielkości, odnajdzie się w niej zachętę do wielbienia Boga w jej wnętrzu. Takie niewątpliwie są odczucia większości parafian i odwiedzających ją gości, nie tylko podczas nabożeństw, bo świątynia zawsze jest dla nich otwarta. Podziw wzbudza wnętrze świątyni z przestronną nawą zwieńczoną wielką kopułą. Półkoliste prezbiterium zdobią wykonane w technice sgraffito przedstawienia Sakramentów i wykonane w formie latarni morskiej tabernakulum. Góruje nad nimi wykonana w tej samej technice majestatyczna postać Chrystusa-Króla otoczona symbolicznymi postaciami czterech Ewangelistów.

W podstawie ołtarza znajdują się relikwie patrona parafii bł. Władysława z Gielniowa. W technice sgraffito wykonane są również duże stacje Drogi Krzyżowej oraz postacie Matki Bożej Nieustającej Pomocy i patrona parafii.

Po obu stronach nawy znajdują się utrzymane w tym samym stylu kaplice zwieńczone półkolistymi kopułami. Kaplica po prawej stronie poświęcona jest Matce Bożej Częstochowskiej, której wizerunek umieszczony jest na tle panoramy Jasnej Góry w środkowej części tryptyku wykonanego w technice sgraffito. Lewa część tryptyku poświęcona jest bł. Władysławowi z Gielniowa. Znajdujący się w niej obraz jest kopią obrazu z kościoła o. bernardynów w Krakowie. Prawa część tryptyku poświęcona jest św. Joannie Beretcie Molli. W obu bocznych częściach tryptyku znajdują się relikwiarze bł. Władysława z Gielniowa i św. Joanny Beretty Molli.

Po lewej stronie nawy znajduje się kaplica Miłosierdzia Bożego z umieszczoną w niej kopią obrazu Chrystusa Miłosiernego w środkowej części tryptyku. W lewej części tryptyku znajduje się obraz św. s. Faustyny Kowalskiej. a pod obrazem relikwiarz z Jej relikwiami sprowadzonymi we wrześniu 2002 r. podczas parafialnej pielgrzymki do Łagiewnik. Prawa część tryptyku poświęcona została św. Janowi Pawłowi II.

 

Dodatkowe informacje