GRUPY W PARAFII

Akcja KatolickaAkcja Katolicka

Asystent parafialny:

ks. prałat Jacek Kozub

Dodatkowe informacje