Fundacja Academia Iuris

Fundacja powstała w 2002 roku jako niezależna pozarządowa organizacja non-profit. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona praw i wolności obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Fundacja prowadzi ogólnopolską sieć punktów porad prawnych dla osób niezamożnych, udziela specjalistycznej pomocy prawnej rodzinom i samotnym matkom. Do chwili obecnej pomoc prawną dzięki Fundacji uzyskało ponad 22.000 osób.

Pomoc jest świadczona przez wolontariuszy, przede wszystkim studentów prawa.

Dyżury w naszej parafii:

W miesiącach wakacyjnych Fundacja Academia Iuris zaprasza osoby potrzebujące pomocy prawnej we wtorki w godz. 19.00 - 21.00

Dodatkowe informacje