Parafia pw. Błogosławionego Władysława z Gielniowa – Warszawa-Natolin

NASI DUSZPASTERZE:

PROBOSZCZ:

Ks. Prałat Jacek Kozub - św. 6.06.1982 - w parafii od 29.VI.2002 r.

WIKARIUSZE:

Ks. Daniel Henryk Malinowski
- św. 20.05.2006 - w parafii od 08.2013 r.

Ks. Zbigniew Sawiak
- r. św. 2011 - w parafii od 30.08.2015 r.

Ks. Andrzej Szymański
- św. 24.05.1997 - w parafii od 28.08.2017 r. 

Ks. Kamil Falkowski - św. 2014 r. - w parafii od 20.08.2018 r.

Ks. dr Grzegorz Mazur - w parafii od 12.08.2018 r.

 

REZYDENCI:

Ks. Marcin Zygmunt Żurek
- św. 27.05.1995 - w par. od 07.2006 r. - prefekt Szkoły Katolickiej

Ks. dr Sławomir Szczepaniak 
-  św.   - w par. od 1.08.2017 r. – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie


 

 
Katechezy dla narzeczonych Poradnia rodzinna

27 sierpnia

Szukamy modelu współczesnego człowieka? Najlepiej zrobimy – i nie pomylimy się – gdy będziemy się przyglądali Chrystusowi.

Stefan Kardynał Wyszyński – druga kromka chleba

Kalendarz parafialny

Ścieżka powrotu

Pismo parafialne „Brat”

Żywy różaniec

Wspolnota akademicka