Z Biblią na codzień

EWANGELIA DNIA

 

 

Na tej Skale zbuduję Kościół mój...

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-23.

>>> Na tej Skale zbuduję Kościół mój...

Gromadzić dla siebie czy być bogatym w oczach Boga?

Ewangelia wg św. Łukasza 12,13-21.

>>> Gromadzić dla siebie czy być bogatym w oczach Boga?

Tam, gdzie jest twój skarb…

Ewangelia wg św. Mateusza 13,44-46.

>>> Tam, gdzie jest twój skarb…

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego

Ewangelia wg św. Mateusza 13,36-43

>>> Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą

«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów»

Ewangelia wg św. Łukasza 11,1-13.

>>> Panie, naucz nas modlić się...

Posłuchajcie przypowieści o siewcy...

Ewangelia wg św. Mateusza 13,18-23

>>> Przynosić owoce, wolni od trosk świata

« Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? »

Ewangelia wg św. Mateusza 20,20-28.

>>> Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić ?

Dodatkowe informacje